ТГХГ шуудангаар болон DGM шалгалт хийхэд зардал бусад эрхэлсэн ч бүтээгдэхүүн бүрийн дээж 500г танд илгээх аз жаргалтай байх болно. Зүгээр л хэлбэрийг доор бөглөж, бид нэн даруй тантай холбоо барих болно (Тайлбар: харилцагчийн нэг хүсэлтийн дагуу дээж ямар ч гурван дээш).

ТГХГ тасралтгүй сайжруулах зорилготой бөгөөд бүх санал хүсэлтийг талархан хүлээн авч байна.


captcha