• MUHU “үеийн поликарбосил төрөл” 2008 онд Бээжингийн Шинжлэх ухаан andTechnology шагналыг урьдчилан авсан байна.
  • MUHU ISO9001in2004 баталгаажуулсан байна.
  • MUHU поликарбосил төрлийн highperformance усны бууруулагч нь 2003 онд “Нью өндөр технологийн бүтээгдэхүүн” byBeijingGovernment болгон олгосон байна.
  • MUHU Бээжинд өндөр технологийн төрлийн бизнес 2002 онд батлагдсан байна.
  • MUHU ISO9002in2000 баталгаажуулсан байна.
  • 1998 онд магадлан итгэмжлэгдсэн asNational чанарын итгэмжит бүтээгдэхүүн MUHU бүтээгдэхүүн.
  • MNC-D усны зэвүүн Admixtureswas 1997 онд Барилга гол projectby Хятад яам олгосон байна.
  • MUHU бүтээгдэхүүн 1994 онд Хятадын анхны алтан загвар Техникийн andProduct үзэсгэлэн goldmedal хүртжээ.
  • MNC-C хөлдөлтийн эсрэг хольц нь 1993 онд Бээжин Scienceand технологийн шагналыг өмнө wonthe.