Маш сайн үйлчилгээ MUHU авагчид найдаж болно түнш болгодог. Манай бүтээгдэхүүнүүд улс орон даяар борлуулсан байна. манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байсан зарим нэг чухал барилга, үндэсний төслүүдийг дурдвал: Бээжин Баруун Төмөр замын станц, Бээжин-Shenyang Өндөр замыг Гурван хавцлын далан төсөл, Цинхай Төвдийн төмөр зам, гэх мэт.