Showing all 6 results

БЕТОН ХАМГААЛАХ МАТЕРИАЛЫН

Бүтээгдэхүүний нэр: M400 (JS ус нэвтрүүлдэггүй бүрэх Бүрэлдэхүүн хэсэг) Санал авах M400 Багц: 50 кг / бөмбөрийн

Бүтээгдэхүүний нэр: бетон интерфэйс эмчилгээ агент Санал авах MNC-302/303 Багц: 50 кг, эсвэл 200kg / хүрд

Бүтээгдэхүүний нэр: Бетон арчлах нийлмэл
Санал авах MNC-Y1
Багц: 20liter / хүрд буюу 210liter / бөмбөрийн

Бүтээгдэхүүний нэр: элэгдлийг удаашруулагч (MNC-RI)
Санал авах MNC-RI
Багц: 40 кг / багийн

Бүтээгдэхүүний нэр: элэгдлийг удаашруулагч (MNC-CI)
Санал авах MNC-CI
Багц:

Бүтээгдэхүүний нэр: Agent
Төгсгөл Төрөл: Agent
Төгсгөл Багц: 20 кг / бөмбөрийн