Бетон арчлах нийлмэл

Бүтээгдэхүүний нэр: Бетон арчлах нийлмэл
Санал авах MNC-Y1
Багц: 20liter / хүрд буюу 210liter / бөмбөрийн

АВАГЧ ДЭЭЖ