Замедлитель коррозии(MNC-RI)

Бүтээгдэхүүний нэр: элэгдлийг удаашруулагч (MNC-RI)
Санал авах MNC-RI
Багц: 40 кг / багийн

АВАГЧ ДЭЭЖ