21-р зуунд дэлхийн эдийн засаг эрс, шинэчлэл, өрсөлдөөн бүхий онцлогтой өөрчлөгдөнө. MUHU шинэчлэл, өрсөлдөөн бизнесийн оршин тогтнох, өсөлтийн шалтгаан байна гэж ойлгож байна. MUHU хамгийн чухал ач холбогдолтой хүч чадал хосгүй сургалтын хурд, сурах чадвар юм. Бид MUHU нь дэлхийн хэмжээний бизнес хийх хичээх байх болно.

MUHU хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бетон үйлдвэрлэлийг санал болгож байна. Энэ нь хайж инноваци, өндөр чанар, шинжлэх ухааны удирдлага, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өөр нийгэмд бизнесийн үүрэг биелүүлдэг. Бид нөхөрсөг дэлхийн олон нийтэд бий болгох, гэрийн болон хилийн чанадад ирээдүйн бизнесийн харилцаа нь бат бөх үндэс суурийг бий болгох дуртай.