Бетон өргөжүүлэх Agent

Бүтээгдэхүүний нэр: Бетон өргөжүүлэх Agent
Төрөл: UEA-6
Багц: 50 кг / багийн

АВАГЧ ДЭЭЖ