Цемент өөрийгөө тэнцүүлэх Шал зуурмаг

Бүтээгдэхүүний нэр: Цемент өөрийгөө тэнцүүлэх Шал зуурмаг
Санал өөрийгөө тэнцүүлэх Шал зуурмаг
Багц: 30kg / багийн

АВАГЧ ДЭЭЖ