Polysulfide чигжээс

Бүтээгдэхүүний нэр: Polysulfide чигжээс
Төрөл:
Багц: 5.0kg / бөмбөрийн, 0.5kg / бөмбөрийн

АВАГЧ ДЭЭЖ