Нийлэг уян полимерэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрэх

Бүтээгдэхүүний нэр: Нийлэг уян полимерэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрэх
Төрөл: Дотор болон гадна ханын
Багц: 25kg / бөмбөрийн

АВАГЧ ДЭЭЖ